Verksamhetsutveckling

Alla företag är i behov av verksamhetsutveckling. Varför då? För att samhället utvecklas hela tiden, och för att konkurrenterna hela tiden utvecklas.

Ytterst få företag saluför samma produkter genom hela sin existens. IBM tillverkade från början skrivmaskiner, gick efterhand över till bl.a. datorer, och säljer idag till stor del IT-system och konsulttjänster inom IT. Tiderna förändras, och med dem måste företagen förändras. Konkurrens kan dessutom komma från ett oväntat håll, och det gäller att se vilka uppstickare som på sikt kan komma att utgöra ett allvarligt hot. Acne var från början en reklambyrå, som inte var rädd för att prova nya idéer. En sådan idé var att börja tillverka jeans. Resten är ett stycke modern svensk modehistoria, som säkert gett en och annan jeanstillverkare skrämselhicka.

Verksamhetsutveckling handlar därför till en del om omvärldsbevakning, men även om mycket annat. Inte minst handlar det om att sätta upp mål, för att klargöra för alla vart man vill ta verksamheten. Dessa mål måste vara realistiska, relevanta, tydliga och inte minst mätbara. Det är ingen större vits med att sätta upp mål om inte alla inom verksamheten vet vad dessa innebär, och vad som krävs för att uppnå dem. Slutligen måste man också veta om man uppnått dem eller ej, och i det senare fallet också ungefär hur nära man varit att faktiskt lyckas.

Lean och Sex sigma

Verksamhetsutveckling handlar också om att identifiera små och stora processer i verksamheten som kan effektiviseras på olika sätt. Ett företag kanske inte behöver göra en enda stor och genomgripande förändring i sitt arbetssätt, men genom att istället få flera processer att flyta på smidigare kan man frigöra energi och resurser som behövs i konkurrensen.

Två centrala begrepp inom verksamhetsutveckling är Lean och Sex sigma. Det rör sig om två uppsättningar av metoder för att få processer att flyta på smidigare, och eliminera defekter, överskott och variationer. Lean bygger ursprungligen på de metoder som utvecklades vid Toyotas japanska huvudkontor, och som gjorde biltillverkaren till världens största. Sex sigma utvecklades av Motorola, tillverkare av bl.a. mobiltelefoner. Idag används båda metoderna av flera företag, inom många olika branscher.